sản phẩm & Dịch vụ

Xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp

- Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Phú Hải Minh (Phu Hai Minh Co. Ltd.) là công ty thuần Việt, được thành lập năm 2019. Công ty chuyên thương mại các mặt hàng nông sản và gỗ tự nhiên nhập khẩu. Trong đó, thu mua và nhập khẩu gỗ tự nhiên như gõ, lim, hương, sồi, thông,… từ Châu Phi và Châu Mỹ là ngành chủ lực của công ty, bên cạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt ra thị trường quốc tế.

Thông tin sản phẩm

Nông sản xuất khẩu

sản phẩm & Dịch vụ

Gỗ nhập khẩu

- Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Phú Hải Minh (Phu Hai Minh Co. Ltd.) là công ty thuần Việt, được thành lập năm 2019. Công ty chuyên thương mại các mặt hàng nông sản và gỗ tự nhiên nhập khẩu. Trong đó, thu mua và nhập khẩu gỗ tự nhiên như gõ, lim, hương, sồi, thông,… từ Châu Phi và Châu Mỹ là ngành chủ lực của công ty, bên cạnh xuất khẩu hàng nông sản Việt ra thị trường quốc tế.

Thông tin sản phẩm

Gỗ nhập khẩu